การติดตั้งและการบริการหลังการ

การติดตั้งและการบริการหลังการ

HL สัญญาว่าจะตอบคำถามทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง และพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ความร่วมมือกับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้า

การติดตั้ง

จัดทำคู่มือการใช้งานการติดตั้งและวิดีโอการติดตั้งโดยละเอียดทีละขั้นตอน

บริการหลังการ

HL สัญญาว่าจะตอบคำถามทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง

HL มีคำสั่งซื้อจำนวนมากทุกปี และมีสินค้าคงคลังเพียงพอสำหรับอะไหล่ทุกประเภทซึ่งสามารถจัดส่งได้โดยเร็วที่สุด

บริการ (1)
บริการ (4)
บริการ (2)
บริการ (5)
บริการ (3)
บริการ (6)